Semestr zimowy 2019

Mikroekonomia, cz. III

Grupy: 201, 205, 207, 223

Prowadzacy: Olga Kiuila


Dyzur: sroda 13:15 lub piatek 9:45, pokoj A006 (obowiazuja zapisy)

Koordynator przedmiotu: dr hab. Marek Giergiczny
Materialy innych prowadzacych: dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz, dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniewska, dr Ewa Zawojska


Plan zajec: sylabus

Aktywnosc na zajeciach (max 20pkt): punkty (max 2pkt/zajecia) mozna dostac za odrabianie pracy domowej (samodzielnie lub w parach), rozwiazywanie zadan przy tablicy, zadawanie i odpowiadanie na pytania (podstawowa zasada: nie ma glupich pytan), aktywny udzial w dyskusjach, opracowanie przykladow poza podrecznikowymi, podsumowanie zagadnien teoretycznych. Punkty dostaje sie bez wzgledu na to czy zadanie zostalo dobrze/zle rozwiazane, czyli punkty sa przyznawane za wlozony wysilek, a nie za prawidlowa odpowiedz. Aktywny udzial w 3 zajeciach pod rzad jest nagradzany mozliwoscia otrzymania dodatkowych punktow za dodatkowe zadania. Punkty mozna rowniez zdobyc podczas nieobowiazkowego kolokwium w dniu 24/01 (w celu zapewnienia odpowiedniej wielkosci sali nalezy do 18/01 zglosic chec udzialu w kolokwium). Kolokwium bedzie skladac sie z pytan/zadan otwartych. Kolokwium poprawkowe (wylacznie dla osob ktore nie podchodzily do pierwszego kolokwium lub z iloscia punktow za aktywnosc ponizej 5) odbedzie sie 27/01.

Prace pisemne (max 10pkt): zasady i przykladowe tematy, przykladowe prace wzorcowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Gielda tematow proponowanych przez Urzad m.st.Warszawy. Platforma studenckiej wymiany ankiet. Pomyslow mozna tez szukac w Inkubatroze UW.
Termin oddania prac (w wersji papierowej oraz elektronicznej) mija 10/01

Debata (max 10pkt): Szczepienia (zgloszenie udzialu w debacie i podzial rol do 15/11). Debata odbedzie sie na ostatnich zajeciach w grudniu.

Obecnosc na zajeciach obowiazkowa! Powyzej 2 nieusprawiedliwionych nieobecnosci skutkuje nastepujacym: (i) brak dopuszczenia do kolokwium w dowolnym terminie lub (ii) student przygotowuje (w edytorze tekstu) poprawne rozwiazania do wszystkich zadan z lekcji na ktorych byl nieobecny.

Studium przypadku: interwencje rzadowe (slajdy i odpowiedzi), dobra publiczne (slajdy, zadania i odpowiedzi), regulacje prawne (slajdy i odpowiedzi)

Praca domowa: nieukonczone zadania z poprzednego tematu + uwazne przeczytanie biezacego tematu w podreczniku (slajdy nie wystarcza!)

To jest konwersatorium - aktywny udzial oczekiwany!

Slajdy bazuja sie na prezentacjach prof. Hal Varian'a. Rozwiazania zadan zostaly przygotowane wspolnie ze studentami.

 •   Lekcja 1: rownowaga czastkowa (Varian'2002 rozd. 16.1-16.5, 16.9). Zadania (rozwiazanie nr 5) + test 16.32 (Varian Test Bank, rozd. 16)

 •  Lekcja 2: interwencje rzadowe (Varian'2002 rozd. 16.6-16.8, 16.10, 24.3). Zadania (rozwiazanie nr 3a-d, 5)

 • Lekcja 3: regulacje prawne (studium przypadku 1, 3)

 •  Lekcja 4: wymiana (Varian'2002 rozd. 2.5, 29.1-29.4). Zadania (wskazowki do zadania 3, rozwiazanie nr 3viii, 4)

 •   Lekcja 5: dobra publiczne (Varian'2002 rozd. 35.1-35.7). Zadania (rozwiazanie nr 3, 5) + studium przypadku 2

 •   Lekcja 6: wybor spoleczny (Varian'2002 rozd. 31, 35.8-35.11, Varian'2016 rozd. 36.9-36.10). Zadania (rozwiazanie nr 3, 4) + eksperyment "glosowanie"

 •   Lekcja 7: efekty zewnetrzne (Varian'2002 rozd. 32.1-32.5). Zadania + eksperyment "jakosc zajec"

 •   Lekcja 8: naprawa blednej alokacji rynku (Varian'2002 rozd. 32.6-32.8). Zadania + eksperyment "negocjacje" + test 11 (Varian Test Bank, rozd. 34)

 •   Lekcja 9: selekcja negatywna (Varian'2002 rozd. 36.1-36.3). Zadania (wyjasnienie do zadania 2, rozwiazanie nr 4)

 •   Lekcja 10: pokusa naduzycia (Varian'2002 rozd. 36.4-36.5, 36.9). Zadania (rozwiazanie nr 2, 5)

 •   Lekcja 11: poprawnosc motywacyjna (Varian'2002 rozd. 36.6-36.8). Zadania + eksperyment "kontrakt" (rozwiazanie Jakuba Duchowskiego)

 •   Lekcja 12: punkty za debate (uaktualniono 19.01.2020) - sprawozdania grup: 205, 207, 223, 201

 •   Lekcja 13: rownowaga ogolna (Varian'2002 rozd. 29.5-29.14). Zadania

 •   Lekcja 14: przewaga komparatywna (Varian'2002 rozd. 30). Zadania

  Deklaracja udzialu w kolokwium (punkty za aktywnosc - stan na 12.01.2020)

 • Lekcja 15: przykladowe zadania egzaminacyjne + eksperyment "wymiana"

  Nieobowiazkowe kolokwium dla osob z ponizej 3 nieusprawiedliwionych nieobecnosci odbedzie sie w dniu 24.01, s.A (tego dnia dostep do duzej sali jest wylacznie o 9:45, czyli kolokwium odbedzie sie w tym terminie)
  Wyniki kolkwium. Ostatnie konsultacje w tym semestrze - 29.01, 9:30 s.B102

  Kolokwium poprawkowe (wylacznie dla osob, ktore nie podchodzily do pierwszego terminu lub z iloscia punktow za aktywnosc ponizej 5 punktow, pod warunkiem braku powyzej 2 nieusprawiedliwionych nieobecnosci) odbedzie sie w dniu 29.01 o 8:00, s.A. Wyniki kolkwium poprawkowego.

  Zestawienie punktow.