Teoria gier

giaur

Tomasz Rostański

Możesz wykorzystać zgromadzone tu teksty, pod warunkiem, że podasz źródło skąd one pochodzą (www.giaur.qs.pl) i informację o ich autorze.

Historia zmian
Zmiana 1.326.02.2003giaur
Dylemat więźnia: wzmianka o przestrzennej wersji dylematu (SPD) i kilka słów więcej o "ewolucyjnej" wersji turnieju Axelroda.
Zmiana 1.3021.01.2003giaur
Opisałem "dylemat wspólnych zasobów". Skoncentrowałem się na klasycznym przykładzie autorstwa Hardina.
Zmiana 1.2421.12.2002giaur
Poprawiłem wstęp do rozważań na temat dylematu więźnia. Zmieniłem też nieco tekst na temat podstaw toerii gier - rozdział 1.
Zmiana 1.2315.12.2002giaur
Więcej na temat aukcji. Wyszczególnienie rodzajów + krótki opis każdego. Patrz punkt 7.1.1. Do słowniczka dodałem kilka haseł związanych z tą tematyką.
Zmiana 1.219.12.2002giaur
Opis literatury wyleciał do osobnego pliku. Zostawiłem tu tylko podstawowe informacje.
Zmiana 1.208.12.2002giaur
Przykład zastosowania teorii gier w filozofii (rozdział 6) oraz nieco więcej na temat "wypłaty" - patrz punkt 2.1.1
Zmiana 1.106.12.2002Tomasz Rostański
Wprowadzenie do gier n-osobowych na przykładzie gry niekooperacyjnej.
Zmiana 1.013.12.2002giaur
Podział tematyczny haseł w słowniczku. Sporo nowych haseł.
Zmiana 1.001.12.2002giaur
Pierwsza wersja DocBookowa ! Zawiera wszystko to, co dotychczas było w htmlu. Dodatkowo nastąpiły kosmetyczne poprawki w treści i nowe hasło w słowniczku.

Spis treści

Wstęp
1. Podstawy teorii gier
1.1. Podstawowe definicje i założenia
1.2. Typy gier
2. Gry o sumie zerowej
2.1. Macierz wypłat
2.1.1. Co to jest ta "wypłata" ?
2.2. Punkt siodłowy
2.2.1. Jak znaleźć punkt siodłowy ?
2.2.2. Wiele punktów siodłowych
2.2.3. Zimny prysznic
2.3. Strategia dominująca
2.3.1. Wykreśl wszystkie strategie zdominowane
2.4. Gry 2x2
2.4.1. Strategie czyste i mieszane
2.4.2. Cena gry
2.5. Gry 2xN
2.5.1. Metoda rachunkowa
2.5.2. Metoda graficzna
3. Gry o sumie niezerowej
3.1. Dylemat wspólnych zasobów
3.1.1. Krowy i pastwisko
3.2. Dylemat więźnia
3.2.1. Rozgrywka jednokrotna
3.2.2. Rozgrywka wielokrotna
3.2.3. Przestrzenny dylemat więźnia
4. Gry n-osobowe
4.1. Wprowadzenie
5. Teoria gier w biologii
5.1. Jastrzębie vs. gołębie
5.1.1. Zasady gry
5.1.2. Macierz gry
5.1.3. Strategia ewolucyjnie stabilna
5.1.4. Gdybanie w celach naukowych
5.1.5. I co z gdybania wynika
5.1.6. Inne strategie - pozer i odwetowiec
5.1.7. Nie ma lekko...
6. Teoria gier w filozofii
6.1. Zakład Pascala
6.1.1. Błażej ma głos
6.1.2. Teoria gier ma głos
6.1.3. Łyżka dziegciu ma głos :)
7. Różności
7.1. Różne typy gier
7.1.1. Aukcja
7.1.2. Gra w cykora
7.1.3. Gra o dobro wspólne
7.1.4. Exchange game
7.1.5. Game of timing
7.1.6. Gra w ultimatum
7.2. Słowniczek angielsko - polski
7.2.1. Słowniczek - teoria gier
7.2.2. Słowniczek - aukcje
7.2.3. Słowniczek - dylemat więźnia
7.2.4. Słowniczek - teoria gier w biologii
Literatura

Spis tabel

2.1. Przykładowa macierz wypłat
2.2. Gra z punktem siodłowym
2.3. Gra z punktem siodłowym - wybrane wartości
2.4. Gra z wieloma punktami siodłowymi
2.5. Gra z wieloma punktami siodłowymi - wybrane wartości
2.6. Macierz gry ze strategią dominującą
2.7. Macierz gry ze strategia dominująca - "słaba" dominacja
2.8. Wiele strategii zdominowanych
2.9. Wiele strategii zdominowanych
2.10. Wiele strategii zdominowanych
2.11. Macierz gry bez punktu siodłowego
2.12. Macierz gry - obliczanie strategii mieszanych
2.13. Macierz wypłat - cena gry
2.14. Metoda rachunkowa - macierz gry 2xn
2.15. Metoda rachunkowa - macierz gry 2xn po usunięciu strategii zdominowanej
2.16. Metoda rachunkowa - podmacierz 2x2 gry 2xn
2.17. Metoda rachunkowa - podmacierz 2x2 gry 2xn
2.18. Metoda rachunkowa - podmacierz 2x2 gry 2xn
2.19. Metoda rachunkowa - podmacierz 2x2 gry 2xn
2.20. Metoda graficzna - macierz gry 2xn
2.21. Metoda graficzna - podmacierz 2x2
3.1. Macierz gry o sumie niezerowej
3.2. Tragedia wspólnych zasobów - krowy i pastwisko
3.3. Dylemat więźnia - ogólna macierz gry
3.4. Dylemat więźnia - przykładowa macierz gry
4.1. Gry n-osobowe - przykład gry niekooperacyjnej
5.1. Jastrzębie vs. gołębie - ogólna macierz gry
5.2. Jastrzębie vs. gołębie - macierz gry - opis
5.3. Jastrzębie vs. gołębie - macierz gry
6.1. Zakład Pascala - macierz wypłat