Literatura

Książki polskie

Józef Kozielecki. Konflikt, teoria gier i psychologia. . PWN, Warszawa 1970.

Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, i Honorata Sosnowska. Konkurencja i Kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. 83-01-12177-7. PWN, Warszawa, 1997.

Philip D. Straffin. Teoria gier. 83-88495-49-6. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.

Tadeusz Tyszka. Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier.. . WNT, Warszawa 1978.

J.D. Williams. Strateg doskonały - wprowadzenie do teorii gier.. PWN, seria OMEGA, Warszawa 1965.

Richard Dawkins. Samolubny gen. Prószyński i Ska, seria NA ŚCIEŻKACH NAUKI, Warszawa 1996.

Matt Ridley. O pochodzeniu cnoty. 83-7120-765-4. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Książki angielskie

E.Roy Weintraub. Toward a History of Game Theory. Annual suplement to Volume 24 History of Political Economy. Duke University Press, Durham and London, 1992.

Martin J. Osborne i Axel Rubenstein. A Course in Game Theory. The MIT Press, 1994.

Artykuły polskie

Andrzej Balicki. Teoria gier w naukach politycznych . 1505-1161. Rubikon, 1(4)/1999.

K. Sigmund, E. Fehr, i M.A. Nowak. Warto grać uczciwie. Świat Nauki, Marzec 2002.

Jerzy Uchmański. Gry ewolucyjne. Wiedza i Życie, Sierpień 1995.

M. Malawski i H. Sosnowska. Teoria gier. Wiedza i Życie, Marzec 1995.

Artykuły angielskie

Jacob K. Georee i Charles A. Holt. Ten Little Treasures of Game Theory and Ten Intuitive Contradictions. University of Virginia.

Steven T. Kuhn. Prisoner\'s Dilemma.