Ewa Cukrowska-Torzewska

O mnie / About me

 

W styczniu 2017 obroniłam pracę doktorską pt."On the parenthood decisions and gender wage differentials: The case of Poland", którą przygotowałam pod kierunkiem naukowym Profesor Urszuli Sztandar-Sztanderskiej w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW. Interesuję się rynkiem pracy, w szczególności pozycją kobiet na rynku pracy oraz znaczeniem decyzji odnośnie rodzicielstwa dla kształtowania się płac oraz zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o mnie i moich zainteresowaniach, zamieściłam link do CV.

Od 2015 roku działam w grupie Virtual Research Collaboration on Gender and Family in the Labour, która ma na celu ułatwienie współpracy badawczej z osobami z innych krajów zajmującymi się tematyką równości płci na rynku pracy.


In January 2017 I defended my PhD thesis entitled "On the parenthood decisions and gender wage differentials: The case of Poland", which I prepared under the supervision of Professor Urszula Sztandar-Sztanderska in the Department of Macroeconomics and International Trade Theory at the Faculty of Economic Sciences at University of Warsaw. As a researcher I am interested in the labor markets, especially women's position in the labor market and the role of parenthood in shaping the employment and wage patterns of men and women. Please see my CV if you want to learn more about me!

Since 2015 I am a member of the Virtual Research Collaboration on Gender and Family in the Labour, which is a research group that brings together researchers working on gender and labor market related issues in various countries worldwide.

Ewa Cukrowska-Torzewska CVData ostatniej aktualizacji artykułu: 10.03.17, 10:53:45