Ewa Cukrowska-Torzewska

Materiały

POPRAWA KOLOKWIUM:

Poprawa kolokwium odbędzie się w środę 30.01 o godzinie 16.00 w sali B109 w budynku B Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50).

 

Sylabus ćwiczeń

Zajęcia 1

Materiały

Zadania

 

Zajęcia 2

Materiały

Zadania

 

Zajęcia 3

Materiały

Zadania

 

Zajęcia 4

Materiały

Zadania

 

Zajęcia 5

Materiały

Zadania

 

Zajęcia 6

Materiały

ZadaniaData ostatniej aktualizacji artykułu: 01.25.19, 14:11:39