Ewa Cukrowska-Torzewska

Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia

Rachunek prawdopodobieństwa 2018/2019: ćwiczenia

Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. W przypadku co najmniej czterech nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach student traci prawo do zaliczania przedmiotu (max. 3 nieobecności).

Zaliczenie odbywa się na podstawie wyników 7 niezapowiedzianych kartkówek + aktywności na ćwiczeniach.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy zaliczyć co najmniej 6 z 7 kartkówek.

Kartkówkę zalicza zdobycie 50% możliwych do zdobycia punktów.

Każdą kartkówkę można poprawić 1 raz. Poprawa kartkówek odbędzie się na koniec semestru – „zbiorczo” dla wszystkich i wszystkich kartkówek.

Przykładowe zadania na kartkówkę dostępne będą dla każdej serii zadań przerabianych na ćwiczeniach.

Wstępne progi ocen:

<50%;58%) = 3

<58%6%) = 3,5

<67%;75%) = 4

<75%;83%) = 4,5

<83%;91%) = 5

<91%;100%> = 5!

Ponadto, na ćwiczeniach proszeni są Państwo oddawać prace domowe zadane przez Prowadzących. Prace domowe (max. 10 pkt) stanowią 10% Państwa oceny z przedmiotu!

Regulamin zaliczenia przedmiotu dostępny jest tutaj: REGULAMIN 2018/2019

 

 

  

 

 Data ostatniej aktualizacji artykułu: 10.03.18, 11:12:41