Michał Krawczyk

Contact/Kontakt

Michał Wiktor Krawczyk, PhD (doktor habilitowany)
Assistant Professor
Faculty of Economic Sciences, 
University of Warsaw
44/50 Dluga, 00-241 Warsaw,
room 305
http://coin.wne.uw.edu.pl/mkrawczyk/
mkrawczyk@wne.uw.edu.pl


Data ostatniej aktualizacji artykułu: 10.31.17, 14:19:20