Michał Krawczyk

Contact/Kontakt

Michał Wiktor Krawczyk, PhD (doktor habilitowany)
Associate Professor
Faculty of Economic Sciences, 
University of Warsaw
44/50 Dluga, 00-241 Warsaw,
room 305
http://coin.wne.uw.edu.pl/mkrawczyk/
mkrawczyk@wne.uw.edu.pl


Data ostatniej aktualizacji artykułu: 03.18.19, 13:19:37