Michał Krawczyk

Mikro III

Zakres materiału, podręcznik:

sylabus

 

Prace pisemne:

zasady, sugestie tematów

Proponowane tematy debaty:

500plus

Legalność marijuany

Informacja genetyczna w ubezpieczeniach medycznych

Szczepienia

 

Zasady zaliczenia:


Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącą średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe:

a)     aktywny udział w zajęciach (20%)

b)     udział w debacie (10%)

c)     przygotowanie pracy pisemnej (20%)

d)     końcowy egzamin w formie testowej - 30 pytań (50%).

Składowa  c) może być realizowane w dwuosobowych zespołach, za zgodą prowadzącego. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min. 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min. 50% maksymalnej łącznej liczby punktów. Poprawiać w drugim terminie można jedynie egzamin. 

Prawdopodobna skala ocen (punkty, %):

punkty (%)
ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100>

5Data ostatniej aktualizacji artykułu: 11.16.18, 02:56:43