Michał Krawczyk

Teoria gier

Intro i ekonomia eksperymentalna

Slajdy

Zborek zadańData ostatniej aktualizacji artykułu: 10.04.18, 18:23:07