TEACHING

 

In English

Demography
Research seminar
Smart cities for ageing societies
master seminar 4EU+
Smart Aging in Smart Cities? Societal and Individual Prerequisites from Polish and German Perspectives inter-university webinar 4EU+

In Polish

Demografia I stopień studiów
Demografia II stopień studiów
Statystyka matematyczna
Gospodarstwo domowe w ujęciu ekonomicznym – decyzje wewnątrz- i między- pokoleniowe seminarium magisterskie
Ekonomia zachwań ludzkich wg Garego Beckera seminarium magisterskie
Modelowanie mikroekonomiczne seminarium licencjackie
Empiryczne analizy zachowań rynkowych i pozarynkowych seminarium licencjackie
Ekonomiczna analiza rodziny i gospodarstwa domowego seminarium licencjackie
Ekonomia w rodzinie seminarium licencjackie