PUBLICATIONS

in English

Article papers peer-reviewed

Fihel Agnieszka, Kalbarczyk Małgorzata, Nicińska Anna (2021). “Childlessness, geographical proximity and non-family support in twelve European countries.” Ageing & Society, DOI: 0.1017/S0144686X21000313.

Nicińska Anna, Kalbarczyk Małgorzata, Fihel Agnieszka (2020). “Financial and non-financial private transfers from close ones: beyond family and kinship.” Journal of Family Studies, DOI: 10.1080/13229400.2020.1750452.

Kalbarczyk Małgorzata, Miazga Agata, Nicińska Anna (2017). “The inter-country comparison of the cost of children maintenance using housing expenditure.” Statistics in Transition 18(4), 687-699.

Stark Oded, Nicińska Anna (2015). “How inheriting affects bequest plans.” Economica 82(s1), 1126-1152, doi: 10.1111/ecca.12164.

Nicińska Anna, Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata (2015). “Life history and risk of death after 50: A survival analysis for Europe.” Canadian Journal on Aging 34(4), 481-491.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2015). “The dynamics of daily living limitations and care at the end of life: A transition matrices approach.” International Journal of Aging and Society 5(4), 15-22.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2015). “The last and the previous year of life in Europe: A comparative analysis of care received and daily living limitations.” Journal of Aging and Gerontology 3(1), 1-7.

Nicińska Anna (2014). “Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia.” Ekonomia 34, 69-86.

Nicińska Anna (2013). “Why do people bequeath?” Argumenta Oeconomica 31(2), 75-95.

Nicińska Anna (2013). “Bequeathing, life course and life cycle.” Historyka. Studia Metodologiczne 43, 53-89.

Nicińska Anna, Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata (2013). “End of life in Europe: An empirical analysis.” Ekonometria 39(1), 184-197.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2012). “Private transfers to parents from their genetically related and nongenetically related children.” Journal of Family Studies 18(1), 36-46.

Working papers

Costa-Font Joan, García-Hombrados Jorge, Nicińska Anna (2020). “Long-lasting effects of communist indoctrination in school: Evidence from Poland.” IZA Discussion Paper No. 13944

Costa-Font Joan, Nicińska Anna (2020). “Comrades in the family? Soviet communism and informal family insurance.” IZA Discussion Paper No. 13850

Costa-Font Joan, Nicińska Anna (2020). “Comrades in the family? Soviet communism and informal family insurance.” CESifo Working Paper No. 8685

Nicińska Anna, Kalbarczyk Małgorzata, Fihel Agnieszka (2020). “Financial and non-financial private transfers from close ones: beyond family and kinship.” CenEA Working Paper Series No. 01/20.

Fihel Agnieszka, Kalbarczyk Małgorzata, Nicińska Anna (2019). “Children’s proximity and non-family support to elderly adults in Europe.” CMR Working Papers No. 113/171.

Nicińska Anna (2018). “Time and money transfers: social networks and kinship in migration.” Working Papers WNE UW No. 5(264).

Stark Oded, Nicińska Anna (2015). “How inheriting affects bequest plans.” ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 202.

Michał Myck, Nicińska Anna, Leszek Morawski (2009). “Using microsimulation model to get things right: A wage equation for Poland.” IZA Discussion Paper No. 4332.

Kalbarczyk Małgorzata, Nicińska Anna  (2009). “Altruism in the modern family: Private transfers between parents and their biological and non-biological children.” CenEA Working Paper No. WP0909.

Myck Michał, Czapiński Janusz, Dorabialski Wojciech, Gilis-Januszewska Aleksandra, Topór-Mądry Roman, Kalbarczyk Małgorzata, Kula Grzegorz, Nicińska Anna, Wiśniewski Marian (2009). “Health, work and life-style of the 50+ population in Poland in comparison with other European countries.” CenEA Research Note No. RN02en/09.

 

in Polish

Article papers peer-reviewed

Nicińska Anna (2020). “Pozafinansowe wsparcie przedstawicieli starszego pokolenia w polskich rodzinach.” [Nonfinancial support to presons from older generations in Polish families]. Ekonomista 1, 47-74.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2017). “Aktywność fizyczna osób starszych w Europie i USA” [Physical activity of older people in Europe and USA]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 48(1), 31-41.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2015). “Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna i zdrowotna osób powyżej 50. roku życia w Polsce.” [Events from the past and the economic and health situation of individuals aged 50 and more in Poland] Wiadomości Statystyczne 5, 17-26.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2014). “Umieralność a historie życia.” [Mortality and life histories] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 36(2), 65-78.

Nicińska Anna, Osłowski Karol (2013). “Zmienne społeczno-demograficzne a aktywność społeczna Polaków.” [Socio-demographic characteristics and Poles’ social activity] Polityka Społeczna 4(469), 18-23.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2013). “Ostatni rok życia Polaków w świetle danych SHARE: analiza porównawcza.” [The last year of life as of SHARE data: A comparative analysis] Studia Demograficzne 163(1), 53-72.

Kalbarczyk Małgorzata, Nicińska Anna (2009). “Finansowe i niefinansowe transfery w próbie SHARE” [Financial and nonfinancial transfers in SHARE survey]. Polityka Społeczna 4, 13-23.

Myck Michał, Czapiński Janusz, Dorabialski Wojciech, Gilis-Januszewska Aleksandra, Topór-Mądry Roman, Kalbarczyk Małgorzata, Kula Grzegorz, Nicińska Anna, Wiśniewski Marian (2009). “Partnerstwo dla jakości życia i rozwoju – generacja 50+ w Polsce i Europie.” [Partnership for the quality of life and development – generation 50+ in Poland and in Europe] Dialog 1-2(22), 2-12.

Book chapters

Miazga Agata, Kalbarczyk Małgorzata, Kalbarczyk Magdalena, Nicińska Anna (2017). “Przegląd metod szacowania kosztów dzieci” [Methods of child costs’ estimation: a review]. In: Agnieszka Fihel (Ed.), Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna [Population ageing and the fiscal and migration policy], WUW, Warsaw, Poland, 65-87.

Kalbarczyk Małgorzata, Miazga Agata, Nicińska Anna (2017). “Koszty utrzymania dzieci w czterech krajach europejskich” [Costs of children in four European countries]. In: Agnieszka Fihel (Ed.), Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna [Population ageing and the fiscal and migration policy], WUW, Warsaw, Poland, 88-120.

Abramowska-Kmon Anita, Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Kotowska Irena, Nicińska Anna (2014). “Finansowe i pozafinansowe transfery w próbie SHARE.” [Financial and nonfincial transfers in SHARE survey]. In: Agnieszka Chłoń-Dominczak (Ed.), Portret generacji 50+ w Polsce. [A portrait of the generation 50+ in Poland] IBE, Warsaw Poland, 47-54.

Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata, Nicińska Anna (2014). “Wywiady końca życia w próbie SHARE.” [End of life interviews in SHARE survey] In: Agnieszka Chłoń-Dominczak (Ed.), Portret generacji 50+ w Polsce. [A portrait of the generation 50+ in Poland]  IBE, Warsaw Poland, 66-70.

Research reports

Bargain Olivier, Morawski Leszek, Myck Michał, Nicińska Anna (2007). “Wpływ wybranych reform podatkowo-świadczeniowych na redystrybucję dochodów z uwzględnieniem decyzji o podaży pracy.” [Impact of selected tax-benefit reforms on the redistribution of income and labour supply decisions] University of Warsaw.

Morawski Leszek, Myck Michał, Nicińska Anna (2007). “Estymacja funkcji płac na potrzeby modelu podaży pracy. Zastosowanie modelu SIMPL05.” [Wage equation estimation in the labour supply models. Functionality of SIMPL05 model] University of Warsaw.

Morawski Leszek, Myck Michał, Nicińska Anna, Socha Mieczysław (2007). “Wykorzystanie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2005 do budowy modelu mikrosymulacyjnego SIMPL05.” [Using data form the Polish Household Budget Study 2005 in building the microsimulation model SIMPL05] University of Warsaw.