Zaawansowane programowanie w R - zajęcia prowadzone w semestrze zimowym

Lab 1. Przetwarzanie warunkowe i pętle


Lab 2. Tworzenie funkcji, środowiska, zasięg nazw w funkcjach


Lab 3. Programowanie zorientowane obiektowo, obiekty, klasy, metody, system S3


Lab 4. Programowanie zorientowane obiektowo – system S4


Lab 5. Zaawansowane tworzenie funkcji, programowanie defensywne


Lab 6. Zaawansowane przetwarzanie danych z dplyr


Lab 7. Zaawansowana wizuzaliacja z ggplot2


Lab 8. Automatyzacja wykonywania skryptów i raportów (RMarkdown)


Lab 9. Podstawy Shiny


Przykład 0 online

Przykład 1 online

Przykład 2 online

Przykład 3 online

Przykład 3 na shinyapps.io


Lab 10. Shiny 2 - tworzenie dashboardów


Przykład 4 online

Przykład 5 online

Przykład 6 online

Przykład 6 na shinyapps.io


Lab 11. Wektoryzacja, funkcje apply


Lab 12. Wykorzystanie C++ w R (Rcpp)


Lab 13. Tworzenie własnego pakietu


Lab 14. Highcharter i flexdashboard


Lab 15. prezentacjeLinki

R

The Comprehensive R Archive Network

R Studio

R-bloggers - R news and tutorials

Why R is hard to learn?

ProgrammingR - Beginner to advanced resources for the R programming language

Advanced R by Hadley Wickham

Statistics, R, Graphics and Fun