Zaawansowane programowanie w R - zajęcia prowadzone w semestrze zimowym


Zasady zaliczenia

Lab 1. Przetwarzanie warunkowe i pętle


materiały 1

Lab 2. Tworzenie funkcji, środowiska, zasięg nazw w funkcjach


materiały 2

Lab 3. Programowanie zorientowane obiektowo, obiekty, klasy, metody, system S3


materiały 3

Lab 4. Programowanie zorientowane obiektowo – system S4


materiały 4

Lab 5. Zaawansowane tworzenie funkcji, programowanie defensywne


materiały 5

Lab 6. Zaawansowane przetwarzanie danych z dplyr


materiały 6

Lab 7. Zaawansowana wizuzaliacja z ggplot2


materiały 7

Lab 8. Podstawy Shiny


materiały 8

Przykład 0 online

Przykład 1 online

Przykład 2 online

Przykład 3 online

Przykład 3 na shinyapps.io


Lab 9. Shiny 2 - tworzenie dashboardów


materiały 9

Przykład 4 online

Przykład 5 online

Przykład 6 online

Przykład 6 na shinyapps.io


Lab 10. Automatyzacja wykonywania skryptów i raportów (RMarkdown)


materiały 10

Lab 11. Highcharter i flexdashboard


Lab 12. Wykorzystanie C++ w R (Rcpp)


Lab 13. Tworzenie własnego pakietu


Lab 14. Wektoryzacja, funkcje pakietu purrr


Lab 15. prezentacjeLinki

R

The Comprehensive R Archive Network

R Studio

R-bloggers - R news and tutorials

Why R is hard to learn?

ProgrammingR - Beginner to advanced resources for the R programming language

Advanced R by Hadley Wickham

Efficient R programming by Colin Gillespie

Mastering software development with R

Statistics, R, Graphics and Fun