Master's thesis seminar "Machine learning in finance and other applications" in summer semester 2018/2019 takes place on Mondays at 13:15-14:50 in room B111.


Degree dissertation requirements

General guidelines and thesis evaluation

Thesis submission procedure

meeting on 2019-02-18


Potential topics of master theses


meeting on 2019-02-25


materials for 2019-02-25


Writing your thesis with R Markdown

meeting on 2019-03-04


materials for 2019-03-04


MikTeX

TeXmaker


Free online introduction to LaTeX

Free online introduction to LaTeX - Part 1

Free online introduction to LaTeX - Part 2


Write a thesis using LaTeX

Write a thesis using LaTeX - part 2

Write a thesis using LaTeX - part 3


LaTeX for beginners

The Not So Short Introduction to LATEX


meeting on 2019-03-11


materials for 2019-03-11


meeting on 2019-03-18


materials for 2019-03-18


meeting on 2019-03-25


materials for 2019-03-25


meeting on 2019-04-01


materials for 2019-04-01


meeting on 2019-04-08


materials for 2019-04-08


meeting on 2019-04-15


materials for 2019-04-15


meeting on 2019-04-29


materials for 2019-04-29


meeting on 2019-05-06


materials for 2019-05-06


meeting on 2019-05-13


materials for 2019-05-13


meeting on 2019-05-20


materials for 2019-05-20


meeting on 2019-05-27


materials for 2019-05-27


meeting on 2019-06-03


materials for 2019-06-03


Master theses written on my previous seminar "Quantitative strategies on High Frequency Data" and successfully defended:

 1. Can Twitter predict stock returns?
  (Arif Ege Or, 2017)
 2. Index Tracking with Post Constrained LASSO. Applications to Warsaw Stock Exchange indexes
  (Kamil Simka, 2017)
 3. Index tracking using genetic algorithms
  (Linh Nguyen, 2017)
 4. Application of neural networks in algorithmic trading
  (Hiep Pham, 2017)
 5. Predicting Chinese stock market with Artificial Neural Networks and hybrid models
  (Jiancheng Su, 2017)
 6. Automated pairs trading on S&P500 stocks using volatility switching regimes
  (Filip Akkad, 2017)
 7. Wykorzystanie analizy falkowej w automatycznej strategii inwestycyjnej na danych o wysokiej częstotliwości
  (Magdalena Kalbarczyk, 2016)
 8. Event Arbitrage Strategies. The impact of the U.S. markets opening on European stock indices
  (Kanan Mammadov, 2016)
 9. Optimization of the portfolio of Polish stocks using the Black-Litterman model
  (Michał Rembelski, 2016)
 10. Investment strategy optimization with the use of genetic algorithms. The analysis for Chinese stock market
  (Pavlo Novikov, 2016)
 11. Application of breadth indicators in automated trading strategies
  (Marcin Woliński, 2016)
 12. Microstructure of the foreign exchange market and its effects in intraday volatility
  (Mehmet Dogan, 2016)
 13. Construction of volatility index for China CSI300 stock index by using GARCH-type models
  (Jincheng Li, 2016)
 14. Application of artificial neural networks in high frequency trading
  (Jowita Sewerska, 2015)
 15. Seeking for momentum in US industrial indices – application of automated trading strategies
  (Dung Hoang, 2015)
 16. Commodity-currency trading. Empirical strategies on high-frequency data
  (Miłosz Dobrowolski, 2015)
 17. Co-integration in pair trading strategies. Application to high-frequency data on American equities
  (Zhao Wang, 2015)
 18. Using a Bayesian Network to Boost a Trading Strategy: evidence from EURUSD currency pair
  (Pierre Laurent, 2014)
 19. Portfolio Management based on Statistical Arbitrage Strategy
  (Kamonchai Rujirarangsan, 2014)
 20. Comparison of predictive abilities of Extreme Value Theory and AR-GARCH approaches in VaR forecasting. Application to Polish stock market
  (Daryna Prima, 2014)
 21. Is technical analysis still alive? Application of selected methods in an automated trading strategy
  (Karol Bożykowski, 2014)
 22. Pairs trading strategies on US equities. Sectoral high-frequency data approach
  (Kaja Golonkiewicz-Rybska, 2013)
 23. Trend following or mean-reversion? Analysis for – Foreign Exchange Market using high frequency data
  (Martyna Kępka, 2013)
 24. Analysis of High Frequency strategies based on different types of moving averages
  (Anna Zabrocka, 2013)
 25. Profitability of algorithmic strategies applied on high-frequency data
  (Robert Skłodowski, 2013)
 26. Trading strategy for futures contracts based on Hurst exponent
  (Jarosław Ługowski, 2013)


Master theses written on my previous seminar "Statystyka w analizach regionalnych" and successfully defended:

 1. Determinanty współczynnika urodzeń w Polsce w ujęciu lokalnym
  (Anna Zaczkowska, 2018)
 2. Wzorzec konwergencji bezrobocia w ujęciu stochastycznym – Polska 2004-2016
  (Wojciech Jędruszczak, 2018)
 3. Co wpływa na frekwencję wyborczą? Analiza z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej
  (Karol Ciulkin, 2018)
 4. Pierwsza dekada w Unii Europejskiej – sukces czy porażka nowych państw członkowskich?
  (Paulina Osiejewska, 2018)
 5. Reakcja polskich konsumentów na kryzys. Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w latach 2007–2009
  (Kamil Jaśkiewicz, 2016)
 6. Credit scoring jako metoda oceny ryzyka kredytowego osób fizycznych z wykorzystaniem technik data mining
  (Anna Włodarczyk, 2016)
 7. Atrakcyjności lokalizacji a wycena lokalu mieszkalnego na przykładzie warszawskiego wtórnego rynku mieszkaniowego
  (Magdalena Kubicka, 2016)
 8. Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów i gmin województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gorlickiego
  (Arkadiusz Stępień, 2016)
 9. Dojazdy do pracy a konwergencja regionalna w Polsce
  (Natalia Krejckant, 2016)
 10. Fundusze strukturalne a rozwój lokalny na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego i podkarpackiego
  (Małgorzata Spychaj, 2015)
 11. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu opoczyńskiego na tle powiatów Polski – analiza porównawcza
  (Edyta Słodkowska, 2015)
 12. Wpływ atrybutów mieszkania na jego cenę ofertową na przykładzie ogłoszeń z serwisu dom.gratka.pl
  (Magdalena Siembor, 2015)
 13. Analiza przestrzenna polaryzacji i dyfuzji rozwoju regionalnego Polski
  (Jarosław Bontruk, 2014)
 14. Analiza konwergencji regionalnej w Polsce i Hiszpanii
  (Katarzyna Juś, 2014)
 15. Prognozowanie liczby pierwszych obciążeń zwrotnych
  (Adam Grochowalski, 2014)
 16. Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa mazowieckiego
  (Elżbieta Spalitabaka, 2013)
 17. Analiza zróżnicowania poziomu życia w regionach Unii Europejskiej
  (Anna Kacprzak, 2013)

Bachelor theses written on my previous seminar "Statystyka w analizach regionalnych" and successfully defended:

 1. Typologia regionów Polski pod względem obciążenia demograficznego
  (Katarzyna Podłucka, 2013)
 2. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwodów w Polsce w latach 1999-2009
  (Monika Proniewicz, 2011)
 3. Ocena poziomu rozwoju społęczno-gospodarczego gmin powiatu ostrowskiego
  (Elżbieta Spalitabaka, 2010)
 4. Analiza przestrzenna migracji wewnętrznych w Polsce
  (Adrian Matysiak, 2010)