Selected publicationsGoogle Scholar citations

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Books and chapters


Kopczewska, K. Kopczewski, T., Wójcik, P. (2009), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, wydawnictwo CeDeWu.

Tyrowicz, J., Wójcik, P. (2010a), Regional Dynamics of Unemployment. A Convergence Approach, w. F. Pastore, F.E. Caroleo (red), A New Regional Geography of Europe?, Physica-Verlag, przekazane do druku.

Tyrowicz, J. and Wójcik, P. (2009b), Unemployment Convergence in Transition, in E. Marelli and M. Signorelli (red), Growth and Labour Market in Transition: A Comparative Perspective, Studies in Economic Transition, Palgrave/MacMillan, przekazane do druku.

Woodward, R., Wójcik, P. (2007), Networking and Competitiveness [in:] H. Iraj, P. Welfens, A. Wziątek-Kubiak, Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe, Palgrave Macmillan Ltd, September 2007.

Articles


Kułaga, Z. et al (2009), Aktualne trendy zewnętrznych przyczyn zgonów dzieci i młodzieży w Polsce, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 90(3), s. 332-341.

Smętkowski, M., Wójcik, P. (2009). Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne, w druku.


Tyrowicz, J., Wójcik, P. (2007), Konwergencja bezrobocia w Polsce w latach 1999-2006, Gospodarka Narodowa, nr 10, s. 1-20.

Wójcik P. (2004), Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 69-86.

Wójcik, P. (2008), Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(32), s. 41–60.Reports and Working Papers


Górzyński, M., Kalukiewicz, A., Wójcik, P., Eylem Yoruk, D. (2005), Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Woodward, R. (red.), Warszawa, Raport CASE nr 60/2005.

Katrencik, D., Tyrowicz, J., Wójcik, P. (2008), Unemployment Convergence in Transition, WNE UW Working Paper 7/2008.

Smętkowski, M., Wójcik, P. (2009). Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe, raport dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dostępny również jako Raporty i Analizy EUROREG 3/2009

Woodward, R. et all, (2005), Networks and Competitiveness in Polish Foreign-owned and Domestic Firms, Woodward, R. (red.), Warszawa, Raport CASE nr 61/2005