Poniżej znajdziecie Państwo materiały do kolejnych zajęć. Należy mieć na uwadze, że materiały stanowią jedynie przewodnik i pomoc w uczeniu się rachunkowości zarządczej i nie zastępują informacji zawartych w zalecanej literaturze.

 

 

Rachunkowość zarządcza cz. 1

Rachunkowość zarządcza cz. 2

Rachunkowość zarządcza cz. 3

 

Przykład „budżetowanie” – opis

Formatka 1

Formatka 2

Rozwiązanie cz. 1

Rozwiązanie cz.2

 

Przykład „analiza odchyleń”

 

Struktura kosztów – zadanie

 

Próg rentowności

 

ROI

 

EVA