Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo materiały do zajęć. Należy mieć na uwadze, że materiały stanowią jedynie przewodnik i pomoc w uczeniu się rachunkowości i nie zastępują informacji zawartych w zalecanej literaturze.

 

W przypadku drukowania przez Państwa slajdów z kolejnych prezentacji proponuję wybrać we „własnościach” drukarki (po wybraniu z górnej listwy opcji „plik” => „drukuj”) w zakładce „układ” - wariant drukowania: „9 stron na arkusz”.

 

 

WYNIKI KOŃCOWE RACHUNKOWOŚĆ 13.02.2020

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

Nr zajęć

Materiały

Praca domowa

Zajęcia 1 i 2

Prezentacja1. System rachunkowości

Proszę przeczytać rozdział 1 z książki:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub rozdział 1 z książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

Zajęcia nr 3

Prezentacja nr 2. Zasady rachunkowości, wprowadzenie do bilansu i podstawowe operacje na kontach księgowych

 

Konta księgowe - definicje

Proszę zapoznać się ze strukturą bilansu z załącznika nr 1 Ustawy o rachunkowości

 

 

Bilans - definicje

 

 

Zajęcia 4

Zadania zestaw 1

 

 

1. Proszę przeczytać rozdział 2 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 2, 3 i 4 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

 

Zajęcia nr 5

Zadania zestaw 2

 

Prezentacja 3 (w zakresie kręgu kosztów)

1. Proszę wydrukować bilans i przynosić na zajęcia

2. Proszę wydrukować zakładowy plan kont i przynosić na zajęcia

 

Zajęcia nr 6

Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat

1. Proszę przeczytać rozdział 3 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 5, 7.1-7.2 oraz 8.1-8.5 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

 

Zajęcia nr 7

Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

Zadania zestaw 3

Przykładowe pytania testowe na kolokwium końcowe – wersja zmieniona

Bardzo Państwa proszę o sukcesywne przerabianie tych pytań testowych po każdych zajęciach

 

rozwiązania do testu – wersja zmieniona

Zajęcia nr 8

Rozrachunki z pracownikami – wersja 2020

 

Proszę o przerobienie następujących zadań z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa:

- zadanie 1 (str. 154)

- zadanie 2 (str. 155)

 

Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

PIT-37

Instrukcja do PIT-37

ZUA

ZWUA

ZRMUA

PIT-5

Zajęcia nr 9

Wycena składników bilansu

 

Zadania zestaw 4

 

Wyliczenie IRR na potrzeby ustalenia skorygowanej ceny nabycia

 

Praca domowa:

proszę przeczytać art. 28 Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity ze zm.) – najlepiej z komentarzem

Zajęcia nr 10

Środki pieniężne i aktywa finansowe

 

Zestaw nr 5

Proszę przygotować się do kartkówki z zakresu materiału:

·       Wynagrodzenia

·       Wycena bieżąca i bilansowa

·       Środki pienieżne

Zajęcia nr 11

Środki pieniężne i aktywa finansowe – cd.

 

Zestaw nr 6

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 167-176 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008 (lub późniejsze wydania)

Zajęcia nr 12

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 

Zadania – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 11-70 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

 

Zajęcia nr 13

Zadania - produkcja

 

Proszę przeczytać rozdział 3 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 5, 7.1-7.2 oraz 8.1-8.5 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa

Zajęcia nr 14

Koszt własny sprzedaży

 

Zadanie – wynik finansowy

 

Proszę o przerobienie pytań testowych z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa: str. 157-158

Str.203-204

Zajęcia nr 15

Zadanie – rozliczenie kosztów

 

Zadanie powtórzeniowe

 

Rozwiązanie zadania powtórzeniowego

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – materiał pomocniczy do rozwiązania zadania powtórzeniowego

 

Proszę o przerobienie następujących zadań z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa:

- Przykłady 7.2 (str. 218), 8.1 (str. 244),

- zadania 1, 2 (str. 251, 252),

- zadania 5 i 6 (str. 254)

- pytania testowe: 1-15 (str. 230, 231), 1-15 (str. 257, 258)

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ 30 GODZ. (MATERIAŁY ARCHIWALNE)

 

Nr zajęć

Materiały

Praca domowa

Zajęcia 1 i 2

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 

Prezentacja1. System rachunkowości

Proszę przeczytać rozdział 1 z książki:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub rozdział 1 z książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

Zajęcia 3

Prezentacja 2. Zasady rachunkowości, ujęcie majątku i źródeł jego pochodzenia w bilansie i podstawowe operacje na kontach

 

 

Konta księgowe - definicje

Bilans - definicje

 

Kapitały własne – na kolokwium obowiązuje ewidencja dla spółki akcyjnej oraz spółki z o.o.

Zajęcia 4

Zadania zestaw 1

 

 

1. Proszę przeczytać rozdział 2 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 2, 3 i 4 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

 

Zajęcia nr 5

Zadania zestaw 2

 

Prezentacja 3 (w zakresie kręgu kosztów)

1. Proszę wydrukować bilans i przynosić na zajęcia

2. Proszę wydrukować zakładowy plan kont i przynosić na zajęcia

 

Zajęcia nr 6

Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat

1. Proszę przeczytać rozdział 3 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 5, 7.1-7.2 oraz 8.1-8.5 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

 

Zajęcia nr 7

Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

Zadania zestaw 3

Przykładowe pytania testowe na kolokwium końcowe

Bardzo Państwa proszę o sukcesywne przerabianie tych pytań testowych po każdych zajęciach

 

rozwiązania do testu

Zajęcia nr 8

Rozrachunki z pracownikami

 

Proszę o przerobienie następujących zadań z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa:

- zadanie 1 (str. 154)

- zadanie 2 (str. 155)

 

Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

PIT-37

Instrukcja do PIT-37

ZUA

ZWUA

ZRMUA

PIT-5

(wg wzorów i stanu prawnego obowiązujących za 2014 r.)

Zajęcia nr 9

Wycena składników bilansu

 

Zadania zestaw 4

 

Wyliczenie IRR na potrzeby ustalenia skorygowanej ceny nabycia

 

 

Praca domowa:

proszę przeczytać art. 28 Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity ze zm.) – najlepiej z komentarzem

Zajęcia nr 10

Środki pieniężne i aktywa finansowe

 

Zestaw nr 5

Proszę przygotować się do kartkówki z zakresu materiału:

·       Wynagrodzenia

·       Wycena bieżąca i bilansowa

·       Środki pienieżne

Zajęcia nr 11

Środki pieniężne i aktywa finansowe – cd.

 

Zestaw nr 6

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 167-176 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008 (lub późniejsze wydania)

Zajęcia nr 12

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 

Zadania – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 11-70 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

 

Zajęcia nr 13

Zadania - produkcja

 

Proszę przeczytać rozdział 3 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 5, 7.1-7.2 oraz 8.1-8.5 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

Zajęcia nr 14

Koszt własny sprzedaży

 

Zadanie – wynik finansowy

 

Proszę o przerobienie pytań testowych z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa: str. 157-158

Str.203-204

Zajęcia nr 15

Zadanie – rozliczenie kosztów

 

Zadanie powtórzeniowe

 

Rozwiązanie zadania powtórzeniowego

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – materiał pomocniczy do rozwiązania zadania powtórzeniowego

 

Proszę o przerobienie następujących zadań z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa:

- Przykłady 7.2 (str. 218), 8.1 (str. 244),

- zadania 1, 2 (str. 251, 252),

- zadania 5 i 6 (str. 254)

- pytania testowe: 1-15 (str. 230, 231), 1-15 (str. 257, 258)

 

 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 60 GODZ. (MATERIAŁY ARCHIWALNE)

 

Nr zajęć

Materiały

Praca domowa

Zajęcia nr 1 i 2

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 

Prezentacja1. System rachunkowości

 

Prezentacja 2. Zasady rachunkowości, ujęcie majątku i źródeł jego pochodzenia w bilansie i podstawowe operacje na kontach

 

 

Konta księgowe - definicje

 

Proszę przeczytać rozdział 1 z książki:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub rozdział 1 z książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

 

 

Zajęcia nr 3

 

Prezentacja 3. Ujęcie majątku i źródeł jego pochodzenia w bilansie i ich wycena

 

Bilans - definicje

 

Kapitały własne – na kolokwium obowiązuje ewidencja dla spółki akcyjnej oraz spółki z o.o.

 

Zadania zestaw 1

 

Zadania zestaw 2

 

 

1. Proszę przeczytać rozdział 2 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 2, 3 i 4 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

 

2. Proszę wydrukować bilans i przynosić na zajęcia

3. Proszę wydrukować zakładowy plan kont i przynosić na zajęcia

 

Zajęcia nr 4

Bilans - zadanie

 

Zajęcia nr 5

Podstawy rachunkowości – cd.

 

Zajęcia nr 6

Podstawy rachunkowości – cd.

Proszę przejrzeć Klasyfikację Środków Trwałych

 

Proszę przejrzeć Wykaz stawek amortyzacyjnych będący załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych

Zajęcia nr 7

Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

 

 

Zajęcia nr 8

Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat

 

Zadania zestaw 4

 

Koszt własny sprzedaży

 

Ustalenie wyniku finansowego wariantem kalkulacyjnym

 

Ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

1. Proszę przeczytać rozdział 3 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 5, 7.1-7.2 oraz 8.1-8.5 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

Zajęcia nr 9

Wycena składników bilansu

 

Zadania zestaw 5

Praca domowa:

(1) proszę przeczytać art. 28 Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity ze zm.) – najlepiej z komentarzem

Zajęcia nr 10

Zadania zestaw 6

 

 

1. Praca domowa – zadania przygotowujące do kartkówki

 

2. Proszę przeczytać rozdział 3 książki: E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

 

lub/i rozdziały 5, 7.1-7.2 oraz 8.1-8.5 książki:

Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa (wydanie 2008 lub 2009)

Zajęcia nr 11

Uwaga: na początku zajęć będzie kartkówka z rachunku zysków i strat i wyceny bilansowej. Podczas kartkówki można mieć ze sobą tylko plan kont i bilans.

 

Zajęcia nr 12

Zadania zestaw 7

Proszę o przerobienie pytań testowych z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa: str. 157-158

Str.203-204

 

Zajęcia nr 13

Rozrachunki z pracownikami

Proszę o przerobienie następujących zadań z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa:

- zadanie 1 (str. 154)

- zadanie 2 (str. 155)

 

Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

PIT-37

Instrukcja do PIT-37

ZUA

ZWUA

ZRMUA

PIT-5

(wg wzorów i stanu prawnego obowiązujących za 2012 r.)

Zajęcia nr 14

Zadania zestaw 8

Proszę o przerobienie następujących zadań z  książki Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa:

- Przykłady 7.2 (str. 218), 8.1 (str. 244),

- zadania 1, 2 (str. 251, 252),

- zadania 5 i 6 (str. 254)

- pytania testowe: 1-15 (str. 230, 231), 1-15 (str. 257, 258)

 

Przykładowe pytania testowe na kolokwium końcowe

Bardzo Państwa proszę o sukcesywne przerabianie tych pytań testowych po każdych zajęciach

 

rozwiązania do testu

 

Zajęcia nr 15

Zadania zestaw 9

 

Księgowanie ubezpieczeń majątkowych – straty i zyski nadzwyczajne lub pozostałe koszty i zyski operacyjne

 

 

Zajęcia nr 16

Środki pieniężne i aktywa finansowe

 

Zadania zestaw 10

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 167-176 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008 (lub późniejsze wydania)

Zajęcia nr 17 (odrabianie zajęć)

Zadania zestaw 11

 

j.w.

Zajęcia nr 18

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 

Zadania zestaw 12

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 11-70 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Zajęcia nr 19

(27 marca 2013 r.)

 

Zadania zestaw 13

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 77-97 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Zajęcia nr 20

(3 kwietnia 2013 r.)

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

Zadania zestaw 14

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 441-466 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Zajęcia nr 21

(17 kwietnia 2013 r.)

Rachunkowość finansowa a podatkowa

 

Zadania rezerwy cd.

 

Kartkówka

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 498-504 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według Ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008

 

Zajęcia nr 22

(24 kwietnia 2013 r.)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

Różnice przejściowe

 

 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 464-467 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Zajęcia nr 23

(8 maja 2013 r.)

Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

 

Kartkówka z rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów + odroczony podatek dochodowy

(dodatkowo proszę powtórzyć dodatnie i ujemne różnice kursowe w odniesieniu do należności i zobowiązań, tak aby ustalać dodatnie i ujemne różnice przejściowe)

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałem na stronach 371-409 (opis oraz przykłady z rozwiązaniami) z książki:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Zajęcia nr 24

Rozrachunki – zadania

 

Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Deklaracja VAT-7

Objaśnienia do deklaracji

 

Zajęcia nr 25

Kapitały własne – na kolokwium obowiązuje ewidencja dla spółki akcyjnej oraz spółki z o.o.

 

Rozrachunki cd. oraz kapitały własne - zadania

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałami „Kapitały własne” na stronach: 1-4, 7-9, 12-13, 15-18

Zajęcia nr 26

 

Leasing finansowy i operacyjny - zadania

 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 5

 

Uprzejmie proszę o rozwiązanie zadań nr 2 i 3 na podstawie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 w zakresie leasingu operacyjnego (punkty: IV. Leasing operacyjny – ewidencja u korzystającego; V. Leasing operacyjny – ewidencja u finansującego)

Zajęcia nr 27

Wynik finansowy, wyjście z kręgu kosztów, sprzedaż wewnętrzna - zadania

 

Proszę o zapoznanie się z materiałem na str. 484-489 oraz 540-541 z książki W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Uprzejmie proszę o powtórzenie przed zajęciami zagadnień związanych z kręgiem kosztów, ustalaniem jednostkowego kosztu wyrobu gotowego i zmianą stanu zapasów

 

Uwaga: na żółto zostały zaznaczone informacje niedawno dodane, które mogą być pomocne przy powtórce do kolokwium końcowego

 

W ramach przygotowań do kolokwium końcowego uprzejmie proszę o przerobienie następujących przykładów i zadań testowych:

1/4 str. 35

7/1 str. 307

7/4 str. 327

10/11 str. 460

11/1 str. 483

11/2 str. 487

11/8 str. 513

12/1 str. 533

Pytania testowe, str. 74-75, 337-338, 520

z książki W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

 

zadanie 120 str. 110

zadanie 46 str. 43-44

z książki A. Kęsik, Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008