Marek Giergiczny

Materiały

sylabus

Debata_2018

Praca 

 

Slajdy w j. polskim to zmodyfikowane slajdy prof. Kiuila

Numeracja rozdziałów zgodna z wydaniem czwartym zmienionym (2013)

 

1. RÓWNOWAGA (Varian 16.1-16.5, 16.8-16.10)

- slajdy

- zadania

Materiały dodatkowe

- oryginalne slajdy do podręcznika

 

2. PODATKI (Varian 16.6-16.8)

- slajdy

- zadania

 

3. WYMIANA (Varian 31.1-31.5)

- slajdy

- zadania

Materiały dodatkowe

- oryginalne slajdy do podręcznika

 

4. WYMIANA (Varian 31.6-31.13)

- slajdy

- zadania

 

5. PRODUKCJA (Varian 32)

- slajdy

- zadania

Materiały dodatkowe

- oryginalne slajdy do podręcznika

 

6. DOBROBYT (Varian 33)

- slajdy

zadania

Materiały dodatkowe

oryginalne slajdy do podręcznika

 

7. EFEKTY ZEWNĘTRZNE (Varian 34.1-34.5)

slajdy

zadania

Materiały dodatkowe

oryginalne slajdy do podręcznika

 

8. DOBRA WSPÓLNE (Varian 34.6) i DOBRA PUBLICZNE (Varian 35)

slajdy

zadania

Materiały dodatkowe

oryginalne slajdy do podręcznika

 

8. ASYMETRIA INFORMACJI - SELEKCJA NEGATYWNA (Varian 37)

- slajdy

- zadania

Materiały dodatkowe

oryginalne slajdy do podręcznika

 

9. DAWANIE SYGNAŁÓW, POKUSA NADUŻYĆ (Varian 37)

slajdy (materiały prof. Krawczyka)

zadania

 

10. POPRAWNOŚĆ MOTYWACYJNA (Varian 37)

slajdy 

zadania
Data ostatniej aktualizacji artykułu: 01.25.20, 05:45:29