Tomasz Gajderowicz

BAZY DANYCH WNE

Zasady zakupu i udostępniania danych przez pracowników WNE UW

 W celu uzyskania dostępu do niżej wymienionych danych należy zwrócić się mailowo na adres tgajderowicz@wne.uw.edu.pl. Zgodnie z ww. rozporządeniem, studenci uzyskują dostęp do danych bezpośrednio od swoich promotorów/opiekunów/wykładowców. Opiekunowie są zobowiązani do zebrania (i przekazania do archiwum) oświadczeń studentów o zakresie wykorzystania danych i ich poufności

Dane zakupione ze środków WNE UW, które mogą zostać udostępnione, obejmują następujące zbiory (gwiazdką oznaczono bazy, których udostępnienie wymaga partycypacji w kosztach zakupu):

 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS)
  • rok 1995
  • rok 1996
  • rok 1997
  • rok 1998
  • rok 1999 (fala 1 i 4)
  • rok 2000
  • rok 2001
  • rok 2002
  • rok 2003
  • rok 2004
  • rok 2005
  • rok 2006
  • rok 2007
  • rok 2008
  • rok 2009
  • rok 2010
  • rok 2011
  • rok 2012
  • rok 2013
  • rok 2014
  • rok 2015
  • rok 2016*
  • rok 2017*
  • rok 2018*

 

 • Październikowe Badanie Wynagrodzeń - Z12 (GUS)
  • rok 1996
  • rok 1998
  • rok 1999
  • rok 2001
  • rok 2002
  • rok 2004
  • rok 2006
  • rok 2008
  • rok 2010
  • rok 2012
  • rok 2014
  • rok 2016*

 

 • Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (GUS)
  • rok 2010
  • rok 2011
  • rok 2012
  • rok 2013
  • rok 2016*
  • rok 2017*
  • rok 2018*

 

 • Baza danych dotycząca uwarunkowań decyzji edukacyjnych osób w wieku 19-30 lat, 2014 (IBE)

 

 • European Union Statistics On Income And Living Conditions (EU-SILC)
  • rok 2005
  • rok 2006
  • rok 2007
  • rok 2008

 

 • Dane z projektu "Pierwsza Praca" (Absolwent)  
  • rok 2005

 

Ogólnodostępne (online) zbiory danych wykorzystywane przez ekonomistów:

Dane na poziomie jednostkowym:

Ciekawe dane statystyczne i szeregi czasowe:Data ostatniej aktualizacji artykułu: 11.07.19, 12:47:47