Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Zaawansowana makroekonomia, część 2.

Listopad/grudzień 2019.


Ogłoszenia


Slajdy 2019

  • Przykładowe zadania.

    Artykuły do przeczytania


    Podręczniki

    • Romer D. "Makroekonomia dla zaawansowanych" PWN
    • Barro R. & Sala-i-Martin X. "Economic Growth" MIT Press