Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Zaawansowana makroekonomia, część 2.

Listopad/grudzień 2018.Slajdy 2018


Podręczniki

  • Romer D. "Makroekonomia dla zaawansowanych" PWN
  • Barro R. & Sala-i-Martin X. "Economic Growth" MIT Press