Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak


Dyżur/ Office hours, spring semester 2019

  • Poniedziałek/Monday; 12.00-13.00; proszę o wcześniejszy kontakt mailowy/ prior e-mail notification required

Ogłoszenia

  • Oglądanie poprawkowego egzaminu z zaawansowanej makroekonomii: poniedziałek, 11.03, 15.00-15.30, sala A006

Materiały do moich zajęć / My classes


Semestr zimowy 2018/2019; zajęcia po polsku


Winter semester 2018/2019. Classes in EnglishSpring semester 2019