Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową

Kontakt mailowy:

scichocki@wne.uw.edu.pl scichocki@o2.pl

dr Stanisław Cichocki

Katedra Statystyki i Ekonometrii

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytetu Warszawskiego


Zajęcia: