Użyteczne linki do stron o tematyce ekonometrycznej.

Strona Jerzego Mycielskiego M.in. skrypt do ekonometrii i sporo lików.

Strona Andrzeja Tomaszewskiego  M.in. informacje nt dostępnych na WNE UW baz danych i ich opisy (w dziale Ekonometryczna Analiza Danych Panelowych)

Materiały o Stata.

Strona Stata Corporation  Strona poświęcona pakietowi STATA

Filmy instruktażowe do nauki Stata

Strona UCLA  Dużo materiałów do nauki Staty

Dane ekonomiczne.

Dane Diagnoza Społeczna 2011 w formacie Stata 11

Linki do różnych zbiorów danych

"Econometric Links" "Linki do różnych zbiorów danych

Linki do różnych zbiorów danych

Repozytorium szeregów czasowych

Survey's of Incomce and Program Participation

Panel Study of Income Dynamics

Łącza do danych makroekonomicznych

Łącza do danych makroekonomicznych

Dane do podręcznika Hayashi "Econometrics"

Dane do podręcznika Wooldrigde (2002)

Dane z Wydziału Statystyki Uniwersytetu w Monachium

Dane LaLonde (1986) oraz Dehejia i Wahba (1999)

Podręczniki i inne pomocnicze materiały.

Strona Daniela McFadden'a   Dużo materiałów o modelach wyborów dyskretnych

Strona Jamesa Heckman'a   Sporo materiałów o modelach wyborów dyskretnych

Strona Kennetha Train'a   Materiałów o modelach wyborów dyskretnych + książka "Discrete Choice Methods with Simulation"

Strona Joan Walker   Dużo materiałów o modelach wyborów dyskretnych + doktorat Pani Joan Walker będący przeglądem ekonometrii wyborów dysktnych

Strona Marno Verbeek'a   Materiały o szeregach czasowych i samoselekcji

Książka Marno Verbeek'a ,,A Guide to Modern Econometrics''   Dobry podrecznik do Applied Econometrics + dużo linków i przyjemne testy z ekonometrii

Podręczniki do ekonometrii dostępne on-line

Tablice rozkładów  Tablice ekonometryczne on-line

“How to Build an Economic Model in Your Spare Time” Artykuł H.Varian'a, American Economist, Fall 1997.