Zakres materiału na sprawdzian końcowy z przedmiotu „Zamówienia publiczne i pomoc publiczna”

 

1.      Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst ujednolicony):

Art. 2, 2c, art. 3, art. 4, art. 4b, art. 4d., art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9, art. 10, art. 11 ust. 1, 2 oraz ust. 8, art. 11 ust. 1 (obowiązek publikowania ogłoszeń), art. 11a, art. 13a, ust. 1 i 2, art. 20a, art. 22 ust. 1, 1a i 2, art. 25 ust. 1, art. 29, art. 31 ust. 1 i 4, art. 31a, art. 32 ust. 1, 2 i 5, art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 4, art. 39, art. 40, art. 45 (wadium), art. 54, 55, art. 60a, 60b, 61, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt. 1-4 oraz pkt. 6-15, art. 69, 70, 71, art. 73a (partnerstwo innowacyjne), art. 74 ust. 1, art. 86, 87, art. 132, 134 ust. 1 i 6, 136 ust. 1, art. 138g, art. 138h (wykaz usług społecznych), art. 139, art. 143.

Uwaga: kolorem żółtym zaznaczone zostały dodane artykuły

2.      Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

Art. 107, 108, 346, 106, 42, 93, 96

 

3.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Art. 1, art. 2, art. 5, art. 7, art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1-2, art 13, art. 21, art. 25, art. 31, art. 32, art. 33, art. 42, art. 43, art. 44

 

4.      Prezentacje PowerPoint (część I, część II, część III)

 

5.      Przykładowe pytania egzaminacyjne