Poniżej znajdziecie Państwo źródła informacji, które pomogą Państwu w zdobywaniu wiedzy z zakresu rachunkowości

 

·         Stowarzyszenie Księgowych w Polsce http://www.skwp.pl/

·         Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego http://www.cosz.org.pl/

·         Krajowa Izba Biegłych Rewidentów www.kibr.org.pl 

·         Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl  (zakładki: Ministerstwo Finansów => Rachunkowość; Bezpieczeństwo Finansowe => Koordynacja Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego => Kwalifikacje zawodowe)

·         Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounants Standards Board) http://www.iasb.org/

·         Strona Komisji Europejskiej dotycząca rachunkowości www.ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_en.htm

·         Międzynarodowa Federacja Księgowych http://www.iasb.org/

·         Europejska Federacja Księgowych http://www.fee.be/

·         Dodatkowo osoby zainteresowane badaniem sprawozdań finansowych mogą skorzystać z informacji o spółkach publicznych (bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania cash flow) dostępnych w Bibliotece Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Centrum Informacyjne Komisji mieści się w siedzibie KPWiG na Placu Powstańców Warszawy 1, pokój 114 (czynne jest od pon. do pt. w godz. 9.00 - 17.00) http://www.kpwig.gov.pl/