Literatura podstawowa:

·         E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

·         Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst ujednolicony)

 

Literatura dodatkowa:

 

·         Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa. Część I (podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd główny. Centralny ośrodek szkolenia zawodowego, Warszawa

·         M. Gmytrasiewicz, A.Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006

 

·         J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, FinansService Zespół doradców finansowo-księgowych, Warszawa 2006

·         Zbiór zadań + rozwiązania zadań do podręcznika J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw