Poniżej znajdziecie Państwo materiały do zajęć „Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych. Analiza organizacji i projektów”

 

Prezentacja 1 Wprowadzenie

Prezentacja 2 Podstawowe pojęcia i definicje używane w analizie instytucji publicznych i projektów