Materiały do przedmiotu Administracja publiczna

 

Szanowni Państwo, w przygotowaniach do kolokwium końcowego proszę kierować się tym, co jest zawarte w zaktualizowanych prezentacjach poniżej oraz materiałem przerobionym na zajęciach u dr Maksymiliana Cherki oraz na moich zajęciach. Łącznie będzie 30 pytań testowych (po 15 pytań odnośnie dwóch części semestru).

 

W odniesieniu do mojej części przedmiotu, punktem odniesienia dla Państwa są pytania testowe w prezentacjach oraz przepisy prawa im odpowiadające. Oczywiście konieczna jest również znajomość struktury administracji publicznej i innych informacji zawartych w prezentacjach.

 

Pomocniczo załączam wykaz artykułów, który może stanowić pewien przewodnik po materiale:

·            Ustawa o finansach publicznych: art. 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 ust. 1 i 2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44 ust. 3 i 4, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 68, 69, 103, 104, 274.

·            Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: art. 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,  170, 171, 172, 175, 179, 180, 181, 203, 204, 205, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 233.

·            Ustawa o Radzie Ministrów: art. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 34a, 35, 37, 38, 39.

·            Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie: art. 2, 3, 4, 5, 6 ust.1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 51, 56.

·            Ustawa o samorządzie gminnym: art. 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 40, 41, 44, 85, 86, 87, 88.

 

 

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

[W przypadku drukowania przez Państwa slajdów proponuję wybrać we „własnościach” drukarki (po wybraniu z górnej listwy opcji „plik” => „drukuj”) w zakładce „układ” - wariant drukowania: „liczba stron na arkusz”]

 

Wykaz aktów prawnych - część I przedmiotu (prowadzący dr Piotr Modzelewski):

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o Radzie Ministrów

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (z dnia 23 stycznia 2009 r.)

Ustawa o finansach publicznych (w brzmieniu od 1.01.2010)

http://www.kprm.gov.pl/ /administracja/struktura administracji

Ustawa o samorządzie województwa

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie gminnym

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 / 2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów