Pozyskiwanie funduszy unijnych

 

Prezentacja 1. Wprowadzenie

 

 

Uwaga: zamieszczone powyżej dokumenty mogą ulec dezaktualizacji, ze względu zmiany systemu wdrażania funduszy strukturalnych oraz zmiany w dokumentach programowych. Załączone pliki nie mogą być traktowane w sposób wiążący przy sporządzaniu realnych projektów i zostały umieszczone na stronie jedynie ze względów dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Materiały archiwalne:

 

Materiały na zajęcia nr 2:

 

Materiały na zajęcia nr 3:

 

Materiały na zajęcia nr 4:

 

Materiały na zajęcia nr 5:

 

Materiały na zajęcia nr 7:

 

Przykładowe dokumenty:

 

Uwaga: zamieszczone powyżej dokumenty mogą ulec dezaktualizacji, ze względu na dopracowywanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych oraz zmiany w dokumentach programowych. Załączone pliki nie mogą być traktowane w sposób wiążący przy sporządzaniu realnych projektów i zostały umieszczone na stronie jedynie ze względów dydaktycznych.