Natalia Nehrebecka
Strona z materiałami do zajęć


Termin dyżurów: Po uzgodnieniu drogą mailową
Katedra Statystyki i Ekonometrii

Kontakt mailowy:

nnehrebecka@wne.uw.edu.pl