JavaScript Menus and DHTML Menus Powered by Milonic
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych UW Katedra BiF
Linia
 
 
 
 
 
 

Witam na mojej stronie wydziałowej poświęconej wykładowi i ćwiczeniom z Finansów I ACCA (EN), wykładowi, konwersatorium i ćwiczeniom z Finansów II ACCA (II rok studiów licencjackich i III MSEM), seminarium licencjackiemu oraz przedmiotowi Podstawy ochrony własności intelektualnej / Intellectual Property Protection (I rok studiów).
Mam nadzieję, że niniejsza strona zapewni Państwu dostęp do bieżących informacji odnośnie prowadzonych przeze mnie zajęć. Znajdą tu Państwo również wszelkie materiały oraz warunki pozytywnego zaliczenia ćwiczeń. Zapraszam do odpowiednich działów po szczegółowe informacje odnośnie zajęć i życzę nam wszystkim owocnej współpracy.

Kilka podstawowych informacji dot. współprowadzonego przeze mnie przedmiotu ogólnouniwersyteckiego (OGUN-a): Program R w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych (kurs internetowy) 2400-INTER-PRR-OG znajdą Państwo w menu na górze (sem. zimowy). Wszelkie dalsze informacje dostępne są w USOSWeb UW oraz na platformie COME UW.

Mateusz Kopyt

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Autor: M.Kopyt

Ostatnia modyfikacja: 2020-05-24 23:07