dr Grzegorz Kula

 

 

 

Katedra Ekonomii Politycznej

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Chair of Political Economy

Faculty of Economic Sciences

Warsaw University

 

Ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

 

tel. (+48 22) 55 49 191

fax  (+48 22) 831 28 46

e-mail: gkula@wne.uw.edu.pl

 

 

 

 

Publikacje

 

Publications

 

Zajęcia

 

Courses

 

Seminarium badawcze

 

Research seminar