Finanse - seminarium

Wykładowca:

dr Wojciech Grabowski / Katedra Bankowości i Finansów

Seminarium.

Cel zajęć:

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie bardzo dobrej pracy magisterskiej.
Praca taka powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób zaawansowany, odpowiadający aktualnym standardom światowym. W trakcie wykonywanych pod moim kierunkiem badań uczestnicy seminarium rozwiną swoją wiedze również na temat istoty bieżących problemów teoretycznych w ekonomii i finansach, możliwości zastosowania ich rozwiązań w praktyce, powiązań pomiędzy różnymi dyscyplinami ekonomicznymi oraz pomiędzy ekonomią a innymi dyscyplinami naukowymi. Zapoznają się także z podstawowymi metodami współczesnych badań ekonomicznych na świecie oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania, co ma zapewnić lepszy start do dalszej kariery biznesowej bądź akademickiej.

Pierwszy rok seminarium poświęcony jest na wybór tematu oraz ustalenie planu pracy magisterskiej. W trakcie tego roku magistranci zapoznają się z literaturą przedmiotu, przygotowują i wygłaszają krótkie referaty. W trakcie drugiego roku seminarium jego uczestnicy przeprowadzają własne badania i przygotowują prace magisterską.

Redakcja