Finanse - proseminarium

Wykładowca:

dr Wojciech Grabowski / Katedra Bankowości i Finansów

Proeminarium.

Cel zajęć:

W ramach proseminarium odpowiadam na dwa rodzaje pytań przygotowując w ten sposób jego uczestników m.in. do napisania bardzo dobrej pracy magisterskiej:

Pytania merytoryczne: Jakie są podstawowe metody badań ekonomicznych? Jakie są główne zagadnienia badawcze współczesnej ekonomii i finansów? Które z nich wydają się najciekawsze? Które budzą największe zainteresowanie praktyczne? Które z nich mogą stanowić przedmiot pracy magisterskiej?

Pytania warsztatowe: Jak konstruować i stosować różne rodzaje wypowiedzi pisemnej-esej, analizę, komentarz, prace badawczą? Gdzie znaleźć materiały do własnych badań? Jak zorganizować i przeprowadzić własne badania?

W trakcie proseminarium każdy z uczestników napisze pod moim kierunkiem dobrze zorganizowaną, krótką prace omawiającą wybrane zagadnienie ekonomiczne lub finansowe. Będzie mogła ona stanowić pierwszy etap w przygotowaniu pracy magisterskiej


Redakcja