Podstawowe stopy procentowe:

Bank Centralny

Podstawowa stopa procentowa

Ostatnia zmiana

Federal Reserve (Fed funds)

1,75 proc.

- 25 pkt (11-12-2001)

Europejski Bank Centralny (Refi rate)

3,25 proc.

- 50 pkt (8-11-2001)

Bank Anglii (Repo rate)

4      proc.

- 50 pkt (8-11-2001)

Bank Japonii (ODR)

0,1   proc.

- 15 pkt (19-09-2001)

 

PKB - zmiana kwartalna :

Kraj \ Kwartał

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

USA

1,3 proc.

+0,3 proc.

- 0,3 proc.

0,4 proc.

Wielka Brytania

2,6 proc.

+0,4 proc.

+0,4 proc.

0 proc.

Eurozone

2    proc.

+0,4 proc.

+0,1 proc.

-0,2 proc.

+0,4 proc.

Niemcy

1,6 proc.

  0    proc.

-0,2 proc.

-0,3 proc.

Francja

1,7 proc.

+0,3 proc.

+0,5 proc.

-0,1 proc.

 

Ceny dóbr konsumpcyjnych (zmiana roczna) :

Kraj \ miesiąc

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

USA

2,1 proc.

2,6 proc. 3,4 proc. 1,1 proc. 1,1 proc.

Wielka Brytania

1,6 proc.

1,8 proc. 1,9 proc.

1,6 proc.

Eurozone

2,4 proc.

2,1 proc. 2 proc. 2,7 proc. 2,4 proc. 2,5 proc.

Niemcy

2 proc

1,7 proc.

1,5 proc.

2,3 proc.

1,8 proc. 1,8 proc.

Francja

1,8 proc.

1,3 proc. 1,4 proc.

2,4 proc.

2,3 proc.

 

Stopa bezrobocia :

Kraj \ miesiąc

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

USA

5,4 proc.

5,6 proc. 5,8 proc. 5,6 proc. 5,5 proc. 5,7 proc.

Wielka Brytania

3,2 proc.

3,2 proc. 3,2 proc.

3,1 proc.

3,1 proc.

Eurozone

8,5 proc.

8,5 proc. 8,4 proc. 8,4 proc. 8,4 proc.

Niemcy

8 proc

8 proc.

8 proc.

8,1 proc.

8,1 proc. 8,1 proc.

Francja

9,1 proc.

9,2 proc. 9 proc.

8,9 proc.

9 proc.

Źródło: Bloomberg, Reuters, The Economist

 

Dział Wskaźniki pod redakcją Damiana Wałka.

 

Redakcja