Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/finanse/public_html/Linki/lista_linkow.php on line 10

A Guide to FRB/US: A Macroeconomic Model of the United States

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1996/199642/199642pap.pdf
Dokument opisuj?cy dzia?anie ekonometrycznego modelu gospodarki ameryka?skiej (FRB/US), wykorzystywanego do prognozowania skutków polityki monetarnej Rezerwy Federalnej USA.

Link zgłosił : PM


akcje.net

http://www.akcje.net/
Obszerne ?ród?o komentarzy gie?dowych. Jak i równie? zbiorów danych dotycz?cych kursu akcji. Formaty Metastock i inne ... Polecam !

Link zgłosił : P M


Aswath Damodaran - Finanse Korporacji

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Strona zawieraj?ca niezliczon? ilo?? materia?ów z dziedziny Finansów Korporacji. Strona nawi?zuje do zawarto?ci ?wietnej ksi??ki - Applied Corporate Finance, A User's Manual. Serdecznie polecam.

Link zgłosił : PM


BigCharts

http://www.bigcharts.com/
Wiele wielkich wykresów na podstawie danych o akcjach na rynku ameryka?skim.

Link zgłosił : WG


Board of Governors of the Federal Reserve System

http://www.federalreserve.gov/
Serwis Systemu Federalnej Rezerwy USA (FED)

Link zgłosił : PS


Bondpage.com

http://www.bondsonline.com/
Kwotowania obligacji skarowych, municypialnych, korporacyjnych z rynku ameryka?skiego.

Link zgłosił : WG


Bondsonline

http://www.bondsonline.com
Wszystko o ameryka?skich obligacjach. Krzywa rentowno?ci.

Link zgłosił : WG


Briefing.com

http://www.briefing.com
Serwis udost?pniaj?cy us?ugi wspomagaj?ce podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Link zgłosił : WG


CBS MarketWatch

http://cbs.marketwatch.com
Serwis stacji telewizyjnej CBS. Wiadomo?ci gie?dowe.

Link zgłosił : WG


e-M?P

http://www.e-msp.pl/
Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa na rynku kapita?owym. Szeroka gama materia?ów opartych na warunkach polskiego rynku.

Link zgłosił : PM


Euromoney.pl

http://www.euromoney.pl/
Kopleksowy serwis o sprawadz pi?ni?dza :)

Link zgłosił : TP


European Central Bank

http://www.ecb.int
Serwis Europejskiego Banku Centralnego.

Link zgłosił : PS


FAQ usenetowej grupy pl.biznes.wgpw

http://wgpwgroup.w.interia.pl/
Wszystko o grupie ...

Link zgłosił : TP


Finanse - ?wiczenia - mgr Andrzej Tomaszewski

http://www.wne.uw.edu.pl/tomaszewski/

Link zgłosił : ( - )


Finanse - ?wiczenia - mgr Dominika Gadowska

http://www.wne.uw.edu.pl/gadowska/

Link zgłosił : ( - )


Finanse - ?wiczenia - mgr Pawe? Sakowski

http://www.wne.uw.edu.pl/sakowski/

Link zgłosił : ( - )


Finanse - ?wiczenia - mgr Robert ?lepaczuk

http://www.wne.uw.edu.pl/~rslepaczuk/

Link zgłosił : -


Fundusze Inwestycyjne

http://www.fi.com.pl/
Strona o funduszach inwestycyjnych - jest to strona edukacyjna i kierowana do m?odych ludzi. ciekawe kalkulatory.

Link zgłosił : Maciej Rogala


GUS - SDDS Data

http://www.stat.gov.pl/english/serwis/sdds/dane.htm
Jedno miejsce w którym znajdziesz wszystkie statystyki opisowe dotycz?ce GDP, CPI, PPI, bezrobocia, zad?u?enia, sytuacji sektora finansowego i wymiany mi?dzynarodowej dla Polski. Polecam !!!

Link zgłosił : PM


Introduction - Technical Analysis from A to Z

http://www.equis.com/free/taaz/
Podr?cznik on-line do nauki analizy technicznej (przy uzyciu programu Metastock)

Link zgłosił : TP


Investing In Bonds

http://www.investinginbonds.com
Serwis opisuj?cy zagadnienia inwestowania w obligacje. Skarbnica wiedzy.

Link zgłosił : WG


Ko?o Naukowe Strategii Gospodarczej

http://www.knsg.uw.edu.pl/
Strona najaktywniejszego ko?a naukowego jakie kiedykolwiek widzia?em :) Naprawd? warto klikn?? !

Link zgłosił : PM


Ma?y strukturalny model inflacji. - dr Bohdan K?os

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/pl/Ms154.pdf
Opis modelu ekonometrycznego efektywano?ci polityki monetarnej dla gospodarki Polski.

Link zgłosił : PM


Money.pl

http://www.money.pl
Polski portal o pieni?dzach ;-)

Link zgłosił : PS


Narodowy Bank Polski

http://www.nbp.pl

Link zgłosił : PS


Nasz Rynek Kapita?owy, Rynek Terminowy

http://www.rk.pl/
Serwis czasopisma o powy?szym tytule.

Link zgłosił : PS


Prophet Finance

http://www.prophetfinance.com
?ród?o wiedzy o wska?nikach gie?dowych. Mo?liwo?? konstruowania wykresów on-line. Konstruowanie portfela dla profilu u?ytkownika.

Link zgłosił : WG


Silicon Investor

http://www.siliconinvestor.com
Serwis gromadz?cy wspólnot? graczy gie?dowych. Komentarze, analizy sytuacji rynkowej.

Link zgłosił : WG


TheStreet.com

http://www.thestreet.com
Serwis zawieraj?cy analizy rynku, wskazówki analityków, kalendarzyk ekonomicznych wydarze?, dane dotycz?ce wyników finansowych przedsi?biorstw ameryka?skich (zebrane w jednolit? tabel?). Polecamy.

Link zgłosił : WG


Twoje Finanse

http://www.twojefinanse.net/
Serwis przedstawia informacje o najciekawszych produktach i us?ugach oraz bie??cych promocjach. Nie odstrasza trudn? terminologi? finansow?. Bogaty katalog u?atwia poruszanie si? po e-finansach.

Link zgłosił : GZ


U.S. Department of Commerce - Bureau of Economic Analysis

http://www.bea.doc.gov

Link zgłosił : PS


Warszawska Gie?da Papierów Warto?ciowych

http://www.gpw.com.pl

Link zgłosił : PS


www.ekonomia.w.pl :: serwis dla studentów ekonomii

http://www.ekonomia.w.pl/
Najlepszy serwis z materia?ami pomocniczymi do nauki ekonomii, oraz z licznymi atrakcjami :)

Link zgłosił : PM


Yahoo! Finance

http://quote.yahoo.com
Podstawowe, bie??ce ?ród?o wiedzy o wydarzeniach na ameryka?skim rynku gie?dowym.

Link zgłosił : WG


 

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/

Redakcja