Giełda  
  Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/finanse/public_html/Gielda/lista_gielda.php on line 18

Na kraw?dzi...

Kolejny tydzie? min?? i znowu jeste?my troszeczk? ni?ej. Z tygodnia na tydzie? coraz ni?ej malutkimi kroczkami...po kilka punkcików. Ci??ko si? zarabia na takim rynku...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

Nowość ! 12 maj 2002


D?ugi weekend...

Dzi? b?dzie bardzo króciutko a to dlatego, ?e w zesz?ym tygodniu odby?y si? tylko 3 sesje gie?dowe, a zakres zmian w przeci?gu tygodnia by? niewielki...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

05 maj 2002


Nadal czekamy ...

Jak mo?na by?o przypuszcza? spadki na naszej gie?dzie zosta?y zatrzymane przez luk? hossy (Futures, Wig20). Nadal wi?c utrzymujemy si? w ?rednioterminowym trendzie bocznym. Widoczne na rysunku: nied?wied? i byk dzielnie broni? swych pozycji...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

28 kwiecień 2002


Czekamy ...

Mia?em ostatnio problemy z moim komputerem ale wszystko powinno by? ju? ok. i mog? spokojnie napisa? moj? analiz?. Tyle tylko, ?e w dalszym ci?gu nie ma za bardzo o czym pisa? :-)...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

21 kwiecień 2002


?wi?ta, ?wi?ta i po ?wi?tach... - kolejna analiza rynku

Ze wszystkimi by?o tak samo. Nie zrealizowali ma?ej straty od razu, ale trzymali akcje w nadziei na odbicie, które pozwoli im wyj?? z rynku "po kosztach"...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

07 kwiecień 2002


MiniWig20 - Nowe mo?liwo?ci

26 listopada na GPW w Warszawie rozpocz?? si? obrót jednostkami indeksowymi na WIG20. MiniWIG20(MW20) to papier, który na?laduje zmiany procentowe warto?ci indeksu...

Janusz Zelman - II rok WNE UW

27 marzec 2002


Spadki na ma?ym obrocie

Ci??ko mi b?dzie napisa? dzi? co? konstruktywnego. Na ?wiecie mieli?my do czynienia z korekt? "w miejscu". Indeksy nie mia?y ju? si?y wzrasta? tak dynamicznie jak w zesz?ym tygodniu...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

17 marzec 2002


W oczekiwaniu na wzrosty... - kolejna analiza rynku.

Szczerze mówi?c spodziewa?em si? po naszym rynku czego? wi?cej...

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

09 marzec 2002


Rusza dzia? po?wi?cony Gie?dzie Papierów Warto?ciowych, oto pierwsza analiza rynku.

Miniony tydzie? gie?dowy by? udany dla byków g?ównie za spraw? poniedzia?ku oraz pi?tku , kiedy to gie?dy na ca?ym ?wiecie ros?y dopingowane doskona?ymi danymi makro p?yn?cymi z gospodarki USA.

Tomasz Piwo?ski, III WNE UW, FiB

03 marzec 2002


 

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/

Wig - 20Wykresy dzieki uprzejmosci serwisu http://akcje.net/ .

Redakcja