Giełda
 

 

Małgorzata Ostrowska
Depozyty i inne formy lokowania oszczędności


Sposoby oszczędzania w Polsce można podzielić na bankowe i inwestycyjne. Pierwszy z nich polega na lokowaniu oszczędności przy wykorzystaniu przeróżnych ofert bankowych. Drugi dotyczy inwestowania w różne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, bony) indywidualnie lub poprzez fundusze inwestycyjne.

1. Oszczędzanie w bankach komercyjnych
a) Utrzymywanie się depozytów
Ponad 72 proc. naszych oszczędności trzymamy na lokatach bankowych. Dla porównania w 1996 roku udział ten wynosił ponad 82 proc. i przez kolejne lata systematycznie się zmniejszał. Coraz wolniej przyrastają depozyty bankowe, w pierwszej połowie tego roku zwiększyły się one tylko o 2,5 proc.

Na pewno do wolniejszego wzrostu oszczędności ogółem przyczynił się fakt spowolnienia gospodarczego. Polacy mają mniej pieniędzy na bieżące potrzeby, zaczynają więc przejadać oszczędności. To jednak nie tłumaczy spadku depozytów w bankach i jednoczesnej hossy w funduszach inwestycyjnych. Same banki tracą na tym, że stopy procentowe są coraz niższe. Średnie oprocentowanie depozytów 3-miesięcznych jeszcze w styczniu 2001 roku wynosiło 14,8 proc., we wrześniu 2002 roku było to już tylko 5,8 proc., od których trzeba było jeszcze zapłacić podatek. Ludzie w końcu dostrzegli, że trzymanie pieniędzy w bankach jest wprawdzie bezpieczne (daje gwarantowany poziom odsetek), ale nie przynosi tak dużych zysków, jakie można osiągnąć inwestując w instrumenty bardziej ryzykowne. Chcą zarobić więcej i decydują się na dywersyfikację ryzyka: część pieniędzy zostawiają w bankach, część inwestują w obligacje, część przenoszą do funduszy inwestycyjnych.
Na dzień 31.08.2002 wartość oszczędności ogółem wynosiła ponad 287 mld zł. Jest to suma depozytów bankowych, polis ubezpieczeniowych na życie, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych akcji i obligacji oraz tej części aktywów funduszy inwestycyjnych, którą można przypisać inwestorom indywidualnym. Okazuje się również, iż większą popularnością cieszą się depozyty złotówkowe, niż walutowe. Do 30.06.2002 te pierwsze stanowiły 83,1% depozytów w całym systemie bankowym. Niespodzianką nie jest zapewne również fakt, iż aż 69% depozytów jest własnością osób prywatnych, a jedynie 31% osób prawnych.
b) Perspektywy dalszego rozwoju w Polsce
* Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Pentor wskazują, że w roku 2005 liczba kont osobistych ma wzrosnąć do 19 mln (z 15 mln w 2002). Wówczas na 100 klientów bankowych powinno przypadać 112 kont osobistych, podczas gdy w roku 2000 przypadało ich 72.
* W roku 2005 lokaty złotowe będzie posiadało 6,1mln ludności.
* W dalszym ciągu będziemy obserwować proces substytucji depozytów podmiotów gospodarczych przez depozyty osób prywatnych.
* W Polsce większym powodzeniem wciąż będą cieszyć się depozyty złotówkowe, w 2005 ich udział wzrośnie do 88,3%.
Tu wypada również wspomnieć o usługach elektronicznych, będących nie tylko dodatkiem do puli asortymentu banków takich jak Lukas Bank czy Bank Zachodni, ale czasami będących podstawą działalności jednostki np. Inteligo, Lgnet, mBank. Jednak nawet w najbardziej rozwiniętych technologicznie bankach ilość elektronicznych transakcji stanowi ok. 15% wszystkich. W Polsce coraz częściej słyszymy o bankach elektronicznych oferujących atrakcyjniejsze oprocentowanie usług bankowych niż tradycyjne banki. Jeszcze parę lat temu wiele osób nie miało zaufania do takiego sposobu inwestycji. Dziś, pomimo tego, iż np. BRE BANK zaczął rozbudowywać bankowość detaliczną dopiero dwa lata temu, uruchamiając internetową ofertę mBanku ma obecnie ok. 280 tys. klientów, których depozyty przekraczają 1,6 mld zł. O ile w większości banków detalicznych depozyty ludności wzrosły w tym roku najwyżej o kilka proc. albo nawet spadły, ich dynamika w mBanku wynosi kilkadziesiąt procent. Na mBank przypada 45,3 proc. przerostu depozytów gospodarstw domowych w całym sektorze bankowym, liczonego od początku 2002 roku do końca sierpnia. Obecnie rozwija też Multibank, który ma sieć tradycyjnych placówek, ale sukces mBanku spowodował, że BRE chce przyciągnąć klientów, oferując im wiele nowych produktów i usług.

Cały artykuł ze względu na objętość opublikowano w formacie PDF:

Pobierz artykuł - Malgorzata_Ostrowska_Depozyty(...).pdf(260 KB)

Aby odczytać format PDF należy uzyć przegląarki Acrobat Reader 4.0 lub nowszej. 

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/.

Redakcja