Statystyka Matematyczna

Materiały na zajęcia:
17.02, 24.02 - statystyka opisowa: teoria  rozwiązania wybranych zadań
24.02, 2.03 - indeksy statystyczne: teoria  rozwiązania wybranych zadań
2.03, 9.03 - podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa  rozwiązanie pracy domowej
16.03 - model statytyczny  rozwiązanie pracy domowej   rozwiązania wybranych zadań z ćwiczeń
23.03, 30.03 - metody estymacji rozwiązanie pracy domowej   rozwiązania wybranych zadań z ćwiczeń
13.04 - własności estymatorów rozwiązanie pracy domowej   rozwiązania wybranych zadań z ćwiczeń
20.04 - asymptotyczne własności estymatorów rozwiązanie pracy domowej
20.04, 27.04 - przedziały ufności rozwiązania wybranych zadań  rozwiązanie pracy domowej
18.05, 25.05 testowanie hipotez statystycznych rozwiązania wybranych zadań  rozwiązanie pracy domowej
1.06 parametryczne testy istotności rozwiązania wybranych zadań  rozwiązanie pracy domowej
8.06 testowanie hipotez statystycznych - porównywanie dwóch i wiecej populacji rozwiązanie pracy domowej
testy niezależności i zgodności rozwiązanie pracy domowej  rozwiązania zadać z ćwiczeń

Kolokwium:
Wyniki kolokwium I + II  Rozwiązania zadań z kolokwium I Rozwiązania zadań z kolokwium II
Wyniki kolokwium I + II po uwzględnieniu poprawy  Na czerwono zostały zaznaczone wyniki z poprawy
Termin poprawy (I i II kolokwium): 22 czerwca, godzina 17.00 - 20.00, Aula B
Poprawę może pisać każdy, kto nie będzie zadowolony ze swojej oceny z ćwiczeń. Jeśli Student zdecyduje się na pisanie poprawy, to automatycznie wynik z pierwszego terminu przestaje się liczyć, nawet jeśli był lepszy niż z poprawy.
kolokwia z lat poprzednich  zestaw zadań przygotowawczych
Numery zadań przygotowawczych, które warto przerobić przed I kolokwium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (bez obliczania wariancji asymptotycznej), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 (wyznaczenie estymatora największej wiarygodności i wskazanie jaki ma rozkład ten estymator). Ponadto proszę przerobić zadanka ze zbiorku dr Boratyńskiej.