Komunikacja w projektach na GitHubie

Interaktywna wizualizacja komunikacji wewnątrz projektów prowadzonych na GitHubie. Fragment mojej rozprawy doktorskiej. Finansowane ze środków by Narodowego Centrum Nauki, grant DEC-2016/21/N/HS4/02100. Rozpoczynamy analizę od grupowania programistów z wykorzystaniem nie-Euklidesowej Samoorganizującej się Mapy (sieć, której wyniki są tu przedstawione jest zanurzona w Kwartyce Kleina). SOM transformują podobieństwo w danych na zależności przestrzenne, w ten sposób otrzymujemy wygodną miarę podobieństwa. Im większy dystans pomiędzy neuronami (grupami), do których należą programiści, tym mniej są oni do siebie podobni.

Odległość 0

Odległość 1

Odległość 2

Odległość 3

Odległość 4

Odległość 5

Odległość 6

Odległość 7

Odległość 8

Odległość 9

Odległość 10