Języki programowania na GitHubie

Wizualizacja języków programowania używanych w serwisie GitHub, na dzień 31 grudnia 2016 roku. Zastosowanie grafów na płaszczyźnie hiperbolicznej. Wspólna praca z Erykiem Kopczyńskim, MIM UW. Prezentowane na ICWSM-17. Treść artykułu tutaj. Finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant DEC-2016/21/N/HS4/02100

  • Źródła RogueViz

  • Trójkątny przycięty parkietaż rzędu 7

  • Siedmiokątny parkietaż rzędu 3

  • Wizualizacja na płaszczyźnie Euklidesowej, sześciokątna siatka

  • Wizualizacje "na żywo"

Interaktywna wersja z użyciem Emscripten

  • Trójkątny przycięty parkietaż rzędu 7 -- czarne tło