Eksperyment wyspy

Badanie zjawiska inteligencji zbiorowej. Wspólna praca z dr. Tomaszem Kopczewskim, WNE UW i dr. Erykiem Kopczyńskim, MIM UW. Prezentowane podczas Innovative learning in Economics, Social Sciences and Business i Świadomość i edukacja ekonomiczna -- pomiar i znaczenie.

  • Studenci pracujący w grupie: