Statystyka opisowa użycia języków programowania na GitHubie

Interaktywna wizualizacja języków programowania stosowanych przez użytkowników GitHuba. Więcej informacji w tym artykule, opartym na fragmentach mojej rozprawy doktorskiej. Finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant DEC-2016/21/N/HS4/02100.

Wszyscy użytkownicy zarejestrowani pomiędzy 2008 a 2014 rokiem

Użytkownicy, u których w jakimkolwiek repozytorium doszło do forka (skopiowania przez innego użytkownika w celu np. dalszej modyfikacji)

Użytkownicy, którzy otrzymali co najemniej jeden pull request (propozycję zmian w kodach należących do repozytorium)