Serdecznie zapraszam na kurs z Analizy Sprawozdań Finansowych na platformie COME.
Wszelkie informacje pod adresem: http://come.uw.edu.pl/?q=pl/node/751

dr Agata Kocia

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości

Wykształcenie:

  • Studia doktoranckie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski  (10.2005 – 09.2009)
  • Podyplomowe Studium Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (10.2006 – 01.2008)
  • Studia M.B.A., kierunek: Handel Międzynarodowy, Wydział Zarządzania, Suffolk University (09.2003 – 08.2004)
  • Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski (10.2002 – 07.2003)
  • Studia magisterskie, kierunek: Finanse i Bankowość, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski (02.2002 – 06.2003)
  • Studia licencjackie, kierunek: Finanse, Szkoła Handlu, Auburn University (08.1998 – 12.2001)

Obszar zainteresowań:

  • Konkurencja podatkowa w krajach Unii Europejskiej oraz państwach federalnych
  • Czynniki instytucjonalne a wzrost gospodarczy państw Unii Europejskiej
  • Czynniki instytucjonalne i podatkowe a bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza